De “All In One” oplossing

Een nieuwe centrale BlueKit® eenheid met een compactere vorm, een vernieuwde ergonomie, een nóg betere modulariteit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten die tot haar succes hebben geleid:

    • eenvoudige montage,
    • naar hartelust te personaliseren,
    • aanpasbaar aan elk type van schacht, aan elk type van aanvullende uitrusting,
    • conform de van kracht zijnde wetgeving en reglementen.