De installatie van de BlueKit®  waarborgt een hygiënische ventilatie en de daarmee samenhangende energiebesparingen, zonder daarbij de verplichte ventilatie en rookafvoer in liftschachten en technische schachten uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd wordt de ventilatie van de liftschacht verzekerd in geval van panne en tijdens onderhoudswerken om zo de veiligheid van passagiers en onderhoudspersoneel te waarborgen.

Het intelligente ventilatiebeheersysteem voor liftschachten verenigt verschillende technologieën:
  • In de schachtplafond geïntegreerd/aan de muur bevestigd ventilatieregister met springveermotor OF ramen met gemotoriseerde lamellen, getest en EG goedgekeurd volgens EN 12101-2, voor een horizontale of verticale montage in de gebouwschil.
  • Centrale eenheid met thermostaat, motorcyclusteller, noodvoeding* en visualisatie van de staat van het systeem (in werking / storing / alarm / ventilatie)* * volgens het gekozen model
  • Detectie-eenheid van het statuut van de lift (PMB): detecteert de bewegingen van de kooi, de aanwezigheid van onderhoudspersoneel op het kooidak evenals in de kooi geblokkeerde personen.
  • Rookpuntmelders of afzuigsysteem van rook voor de detectie van brand over de hele hoogte van de liftschacht. Mogelijkheid tot aansluiten aan een drukknop rookafvoer / ventilatie