GEOPTIMALISEERDE VENTILATIE IN DE LIFTKOKERS

Blue-Kit-AIO

De BlueKit®, het geregelde ventilatiesysteem voor liftschachten, is de oplossing bij uitstek om energie te besparen en om energiezuinige woningen met succes de blowerdoortest te laten ondergaan.

Inderdaad, al te vaak vormt de liftschacht de grote boosdoener in geval van warmteverlies.
Met behulp van ons geoptimaliseerde ventilatiesysteem kan men al gauw tot 3.500 €/jaar besparen op energie.

Door het afsluiten van de opening bovenaan in de schacht door middel van een een gemotoriseerd register wordt het energieverlies drastisch beperkt.
Zo kan uw gebouw makkelijk en met succes de luchtdichtheidsmeting doorstaan.

De rookafvoer wordt verzekerd door middel van een rookdetectiesysteem aangesloten aan de centrale eenheid.

Positieve veiligheid: de motor van de register werkt op zijn eigen veer. De motor heeft geen electrische stroom nodig om te openen. Bij stroomonderbreking gaat het register onmiddellijk open.

Het gaat hier zeker niet om het afdichten van de ventilatieopening van de schacht maar om het optimaliseren en aanpassen ervan aan de werkelijke noden van het gebouw.
De verluchting gebeurt:

  • 5 minuten/uur, telkens een liftbeweging wordt gedetecteerd
  • Wanneer de temperatuur in de schachtkop de 30°C overschrijdt
  • In geval van in de kooi geblokkeerde mensen
  • In geval er zich onderhoudspersoneel bevindt in de liftschacht.

De BlueKit® is een vernieuwende oplossing die voldoet aan de richtlijn liften 95/16/EG en aan de Europese richtlijn over de bouwproducten 89/106/EG.